Kenai Police Department

  • Agency: Kenai Police Department
  • Address: 107 S. Williow Street, Kenai, 99611 AK
  • Chief: (Chief of Police)
Phone: 907-283-7879
Fax:
Email:

Kenai Police Department is located at 107 S. Williow Street, Kenai, 99611 AK. The Kenai Police Department phone number is 907-283-7879.