Yavapai Prescott Tribal Police

  • Agency: Yavapai Prescott Tribal Police
  • Address: 530 E. Merritt, Prescott, 86301 AZ
  • Chief:
Phone: 928-443-1599
Fax:
Email:

Yavapai Prescott Tribal Police is located at 530 E. Merritt, Prescott, 86301 AZ. The Yavapai Prescott Tribal Police phone number is 928-443-1599.