Miami Gardens Police Department

  • Agency: Miami Gardens Police Department
  • Address: 18611 NW 27th Avenue, Miami Gardens, 33169 FL
  • Chief: Matthew Boyd (Chief of Police)
Phone: 305-474-6473
Fax:

Miami Gardens Police Department is located at 18611 NW 27th Avenue, Miami Gardens, 33169 FL. The Chief of Police of the department is Matthew Boyd. The Miami Gardens Police Department phone number is 305-474-6473.