Lewiston Police Department

  • Agency: Lewiston Police Department
  • Address: 1224 F St, Lewiston, 83501 ID
  • Chief: Steven Orr (Chief of Police)
Phone: 208-746-0171
Fax: (208)746-6179

Lewiston Police Department is located at 1224 F St, Lewiston, 83501 ID. The Chief of Police of the department is Steven Orr. The Lewiston Police Department phone number is 208-746-0171.